Știri

Știri și articole în domeniul juridic

TUE. T-644/19. Linde Material Handling v. EUIPO (VertiLight). Procedură de opoziție. Marcă națională verbală anterioară VERTI [..]

La data de 13 decembrie 2016, reclamanta Linde Material Handling GmbH a depus la înregistrare ca marcă a Uniunii Europene semnul verbal VertiLight, pentru produse din clasa 11 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, astfel cum a fost revizuit și... Mai mult

TUE. T-557/19. Seven v EUIPO. Marcă a Uniunii Europene. Lipsa cererii de reînnoire a înregistrării mărcii [..]

La data de 26 decembrie 2016, în conformitate cu articolul 47 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară (devenit articolul 53 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1001/2017), EUIPO a informat titularul mărcii reprezentată mai jos că perioada de protecție va expira la data de 22 iulie 2017 și că cererea de... Mai mult

TUE. T-81/20. Klose/EUIPO. Marcă a Uniunii Europene. Cerere de înregistrare marcă figurativă. Absența caracterului distinctiv.

La data de 6 februarie 2029, reclamanta Anne-Marie Klose a depus la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) o cerere de înregistrare ca marcă a Uniunii Europene[1] a semnului figurativ reprezentat mai jos: Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea aparțin claselor 9, 18, 20, 25 și 31 în sensul Aranjamentului Nisa referitor la clasificarea... Mai mult

Marca verbală a Uniunii Europene LIBERTADOR. Decăderea din dreptul la marcă.

La data de 14 aprilie 2010, domnii Albert Benmaor și Antonio Lozano Arana (în continuare „titularii mărcii”), reprezentați de fostul lor mandatar, au depus o cerere de înregistrare a semnului verbal LIBERTADOR ca marcă a Uniunii Europene, pentru produse din clasele 3, 14, 18 și 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa, cerere admisă la... Mai mult