Scrieri juridice

Articole și publicații juridice din România si Uniunea Europeană scrise de avocații Roș Și Asociații.

Enciclopedia juridică română, volumul I, A-C

Viorel Roș (coautor; coordonatori generali Iosif R. Urs și Mircea Duțu)

in: Editura Academiei & Editura Universul Juridic, București, 2018.

Dreptul creatorilor la veșnicie și drepturile intelectuale

Viorel Roș

in: „Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale” nr. 3/2018.

Dreptul proprietății intelectuale. Vol. I. Dreptul de autor, drepturile conexe și drepturile sui-generis

Viorel Roș

in: Editura CH Beck, București, 2016.

Fiscalization of Copyright. Contributions to Clarifying Certain Issues Regarding Fiscalization of Copyright (Fiscus Ubique Praesens Est)

Viorel Roș

in: „Challenges of the Knowledge Society Annually Journal”, 2018

Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul proprietății industriale. Mărcile și indicațiile geografice

Viorel Roș, Octavia Spineanu-Matei, Dragoș Bogdan

in: Editura All Beck, București, 2003.

The Principles Of Taxes Administration

Viorel Roș

in: „Challenges of the Knowledge Society Journal”, 2013.

Dreptul de autor și drepturile conexe

Viorel Roș, Dragoș Bogdan, Octavia Spineanu Matei

in: Editura All Beck, București, 2005

Drept financiar. Sistemul bugetar (vol. I)

Viorel Roș

in: Editura Universul Juridic, București, 2009.

Drept financiar și fiscal

Viorel Roș

in: Editura Universul Juridic, București, 2016.

The Legal Protection of Databases

Viorel Roş

in: „Challenges of the Knowledge Society Annually Journal”, 2016.

Drept financiar (curs universitar)

Viorel Roș

in: Editura All Beck, București, 2005

Protecția invențiilor din domeniul farmaceutic. Brevetul de invenție, autorizația de introducere pe piață și certificatul suplimentar de protecție

Viorel Roș

in: „Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale” nr. 2/2015.

Copyright-ul și convergența sistemelor de protecție a creațiilor intelectuale prin drept de autor

Viorel Roș

in: „Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale” nr. 4/2015.

Plagiarism, Plagiomania and Deontology

Viorel Roș

in: „Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale” nr. 2/2016.

Protecția noilor soiuri de plante. Plantele și hrana oamenilor (I)

Viorel Roș, Ciprian Raul Romițan, Andreea Livadariu

in: „Revista română de dreptul proprietății intelectuale”, nr.2/2020.

Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale… este în fiecare zi!

Viorel Roș, Ciprian Romițan, Andreea Livădariu

in: Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 1/2017

Caragiale și drepturile sale morale sau «Năpasta» și năpastele lui Caragiale

Viorel Roș, Ciprian Romițan, Andreea Livădariu

in: „Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale” nr. 4/2019.

Doctoratele în Franţa. Plagiate şi autoplagiate în universităţile franceze

Viorel Roș, Ciprian Raul Romițan, Andreea Livădariu

in: „Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale” nr. 2/2019.

Drepturile artiștilor interpreți și executanți

Viorel Roș, Ciprian Raul Romițan

in: „Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale” nr. 1/2016.

Brevetul European cu efect unitar. O naștere dificilă și problemele ei

Viorel Roș, Andreea Livădariu

in: Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 4/2017.

Ură, hulă, plagiate, educație (pentru o lege antiplagiat)

Viorel Roș, Ciprian Raul Romițan

in: volumul Conferinței „Controverse în proprietatea intelectuală”, Editura Universul Juridic, București, 2019.

Controversata protecție a ideilor în dreptul român

Viorel Roș, Andreea Livădariu

in: Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 2/2017, 2017

Brevetul de invenție. Apariția, utilitatea, natura juridică și funcțiile sale

Viorel Roș, Ciprian Raul Romițan

in: „Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale” nr. 4/2018.

Brevetul European cu efect unitar. O naștere dificilă și problemele ei

Viorel Roș, Andreea Livădariu

in: „Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale” nr. 4/2017

Invenția brevetabilă. Realizările și cunoștințele nebrevetabile și tratamentul indecis al programelor pentru calculatoare

Viorel Roș, Ciprian Raul Romițan

in: „Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale” nr. 2/2018.

Controversata problemă a protecției ideilor în dreptul român

Viorel Roș, Andreea Livădariu

in: Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 2/2017

The Protection Of Olfactory Creations,

Viorel Roș, Andreea Livădariu

in: „Challenges of the Knowledge Society Annually Journal”, 2019.

The Legal Protection Of Ideas

Viorel Roș, Andreea Livădariu

in: e-book-ul Conferinței CKS 2017

The Hystorical, Philosophical And Legal Fundamentals Of Combating Unfair Competition

Viorel Roș, Andreea Livădariu

in: publicat în e-book-ul Conferinței CKS 2017

Controversata protecție a ideilor în dreptul român

Viorel Roș, Andreea Livădariu

in: „Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale” nr. 2/2017

Probleme privind acțiunea în contrafacerea mărcilor și evaluarea prejudiciului

Viorel Roș, Andreea Livădariu

in: Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 4/2014

The Legal Protection of Ideas

Viorel Roș, Andreea Livădariu

in: „Challenges of the Knowledge Society Annually Journal”, 2017

Condiția originalității în operele științifice

Viorel Roș, Andreea Livădariu

in: Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 2/2014, Editura Universul Juridic, ISSN 1584-7241.

Philosophical, Historical and Legal Foundations for Combating Unfair Competition

Viorel Roș, Andreea Livădariu

in: „Challenges of the Knowledge Society Annually Journal”, 2017.

Probleme privind acțiunea în contrafacerea mărcilor și evaluarea prejudiciului

Viorel Roș, Andreea Livădariu

in: „Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale” nr. 4/2014.

Condiția originalității în operele științifice

Viorel Roș, Andreea Livădariu

in: „Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale” nr. 2/2014.

About Adoption and People Who Can Adopt in Romania

Ciprian Raul Romițan

in: volumul „RAIS Conference Proceedings - The 16th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities”, organizată de Research Association for Interdisciplinary Studies (RAIS), 30-31 martie 2020, Washington DC, USA, Editura RAIS - Beltsville, Maryland, 20705, U.S.A, 2020.

The establishment of the usufruct right (Constituirea dreptului de uzufruct)

Ciprian Raul Romițan

in: „ACTA Universitatis George Bacovia”, nr.1/2020.

Desfacerea căsătoriei prin acordul soților. Divorțul soților pe cale administrativă (I)

Ciprian Raul Romițan

in: „ACTA Universitatis Lucian Blaga” Sibiu, nr.2/2019.

Legal Regime of the Right of Superficies in Romania

Ciprian Raul Romițan

in: volumul The 12th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities, Princeton, NJ, USA, 3-4 aprilie 2019, organizată de Research Association for Interdisciplinary Studies

Încălcarea dreptului de autor de o persoană ce avea file-sharing (fișiere partajate) și conexiune la internet accesibilă și altor membri ai familiei sale. Hotărârea din 8 octombrie 2018 a CJUE dată în cauza C-149/17

Ciprian Raul Romițan

in: „Revista română de dreptul proprietății intelectuale”, nr.3/2019.

The Legal Regime of the Right to Private Property in Romania

Ciprian Raul Romițan

in: volumul Conference proceedings of 11th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities, organizată de Research Association for Interdisciplinary Studies (RAIS), Johns Hopkins University, Montgomery County Campus, Rockville, MD, USA, 19-20 noiembrie 2018.

Înscrierile în cartea funciară, în Acta Universitatis Lucian Blaga

Ciprian Raul Romițan

in: Seria Jurisprudentia, nr.1/2018.

Information regarding fiduciary contracts and their legal specificities (Considerații privind contractul de fiducie și caracterele sale juridice)

Ciprian Raul Romițan

in: volumul The International Conference, CKS 2018, Challenges of the Knowledge Society Bucharest, 11 th - 12 th May 2018, 12 th Edition, Editura Universității „Nicolae Titulescu”, București, 2018.

Nașterea și evoluția dreptului de autor

Ciprian Raul Romițan

in: Editura Universul Juridic, București, 2018.

Dreptul proprietății intelectuale. Bibliografie selectivă, Ediția a III-a revăzută și adăugită

Ciprian Raul Romițan

in: Editura Universul Juridic, București, 2018.

Enciclopedia juridică română, volumul I, A-C, (coautor; coordonatori generali Iosif R. Urs și Mircea Duțu)

Ciprian Raul Romițan

in: Editura Academiei & Editura Universul Juridic, București, 2018

Usucaption as a means of acquiring the ownership title (Uzucapiunea ca mod de dobândire a dreptului de proprietate)

Ciprian Raul Romițan

in: volumul The International Conference, CKS 2018, Challenges of the Knowledge Society Bucharest, 11 th - 12 th May 2018, 12 th Edition, Editura Universității „Nicolae Titulescu”, București, 2018, pp.302-307, ISBN 2359-9227; ISSN-L 2068-7796. Volumul este indexat în BDI: EBSCO (https://www.ebsco.com/) și PROQUEST (https://www.proquest.com);

Însușirea în întregime sau în parte a operei unui alt autor

Ciprian Raul Romițan

in: volumul conferinței Contrafacerea, concurența și protecția produselor tradiționale în Uniunea Europeană, Editura Universul Juridic, București, 2017

Măsuri tehnice pentru prevenirea utilizărilor neautorizate ale operelor

Ciprian Raul Romițan

in: volumul conferinței internaționale Advanced Cyberlaw and Electronic Security, Editura Accent, Cluj Napoca, 2017

Indicații geografice protejate

Ciprian Raul Romițan

in: volumul conferinței Proprietate intelectuală, Editura C.H. Beck, București, 2018.

Limitele exercitării dreptului de autor. Three-step test (Regula celor trei pași)

Ciprian Raul Romițan

in: volumul conferinței internaționale Preventing and Combating Cybercrime, Editura Accent, Cluj Napoca, 2016

Drept de suită în beneficiul autorului unei opere de artă originale

Ciprian Raul Romițan

in: în volumul Conferinței internaționale The Rule of in the Digital Era, Editura Accent, Cluj Napoca, 2015

Interpretarea dispozițiilor articolului 7 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene. Lipsa de distinctivitate. Descriptivitatea

Andreea Livădariu

in: Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 4/2019.

Analiză privind impactul directivei privind dreptul de autor în piaţa unică digitală asupra mass-media şi agregatorilor de conţinut online

Andreea Livădariu

in: Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 4/2019, 2019.

Retrospectivă asupra jurisprudenţei CJUE în domeniul mărcilor din anul 2018

Andreea Livădariu

in: Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 1/2019

The individual character for design’s protection according to Romanian law

Andreea Livădariu

in: CKS-2016 eBook, Editura Pro Universitaria, Bucureşti

Importanța economică și funcția de diferențiere a produselor și serviciilor unei mărci

Andreea Livădariu

in: Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 2/2016

Pledoarie pentru calificarea dreptului de autor ca drept al personalității

Andreea Livădariu

in: Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 4/2015

Trimitere preliminară. Mărci. Art. 5 din Directiva 89/104/CEE. (…) – prelucrare jurisprudență

Andreea Livădariu

in: Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 3/2015

Mărcile notorii, cu renume și celebre

Andreea Livădariu

in: Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 2/2015

Plagiatul – scurte considerații din perspectivă juridică

Andreea Livădariu

in: Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 1/2015.

Regimul juridic derogator al operelor cinematografice și audiovizuale

Andreea Livădariu

in: Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 2/2014, Editura Universul Juridic, ISSN 1584-7241

Publicitatea activității judiciare ca garanție a dreptului la un proces penal echitabil

Andreea Livădariu

in: Revista Juridică Studențească a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” (Facultatea de Drept din Cluj-Napoca), Editura Universul Juridic, 2012, ISSN 2068 763X

Reglementarea dreptului la un proces echitabil, articol publicat în e-book-ul conferinței CONSTANT

Andreea Livădariu

in: Editura ProUniversitaria, București, 2012, ISSN 2246-9214.