Dorina-Adriana Neacșu

Avocat Colaborator

Data intrării în Baroul București
21.11.2023

Limbi străine:
Engleză

Date de contact:
B-dul Mircea Vodă nr. 35, bl. M27, sc. A, et. 6,
sector 3, București,
cod poștal 030663
România

021.321.12.34
adriana.neacsu@rvsa.ro

Adriana acordă consultanță, asistență și reprezentare în fața instanțelor judecătorești și a altor autorități cu atribuții jurisdicționale în domenii precum: drept civil, în special în materia contractelor și obligațiilor profesioniștilor, drept societar și insolvență, drept administrativ, drept fiscal și dreptul comerțului internațional.

Adriana este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității Transilvania din Brașov, promoția 2023. În prezent, urmează programul de masterat „Carieră
Judiciară”, Universitatea Nicolae Titulescu din București.

Domenii de practică:

Avocați::