Daniel-Cristian Tabarana

Partener

Data intrării în Baroul București:
02.12.2013

Limbi străine:
Engleză; Franceză.

Date de contact:
B-dul Mircea Vodă nr. 35, bl. M27, sc. A, et. 6,
sector 3, București,
cod poștal 030663
România

021.321.12.34
daniel.tabarana@rvsa.ro

Daniel acordă consultanță, asistență și reprezentare în fața instanţelor judecătorești și arbitrale în domenii precum dreptul obligațiilor între profesioniști, contencios administrativ, contencios fiscal, drept societar și drept fiscal.

Daniel a absolvit facultatea de Drept în anul 2013 și cursurile programului de master „Drept fiscal” în 2015.

Domenii de practică:

Avocați::