Ciprian-Raul Romițan

Partener

Foto: Octav Ganea

Data intrării în Baroul București:
15.07.2002

Limbi străine:
Engleză

Date de contact:
B-dul Mircea Vodă nr. 35, bl. M27, sc. A, et. 6,
sector 3, București,
cod poștal 030663
România

021.321.12.34
ciprian.romitan@rvsa.ro

Ciprian este membru al Baroului București, acordă consultanță, asistență și reprezentare juridică în litigii derivând din raporturi contractuale între profesioniști, malpraxis medical, contencios administrativ și din domeniul proprietății intelectuale.

Ciprian este doctor în drept, cu specializarea Drept penal, având teza de doctorat „Protecția penală a proprietății intelectuale”.

În prezent, Ciprian este lector universitar doctor în cadrul Facultății de Drept a Universității Româno-Americane, la disciplinele Drepturile realeDreptul familiei.

Apartenențe:

  • membru fondator și vice-președinte al Asociației Literare și Artistice Internaționale – Grup România;
  • membru fondator și vice-președinte al Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale;
  • membru al Uniunii Juriștilor din România;
  • membru fondator și redactor-șef al Revistei Române de Dreptul Proprietății Intelectuale;
  • membru în Consiliul editorial al Revue Francophone de la Propriété Intellectuelle (Franța); al Revistei „Acta Universitatis George Bacovia. Juridica”; Revistei „Acta Universitatis Lucian Blaga”; Journal of Law and Public Administration, European Research of Legal and Administrative Studies, Craiova; RAIS Journal for Social Sciences (Statele Unite ale Americii).

Domenii de practică:

Avocați: