Bogdan-Gabriel Păunescu

Avocat Colaborator

Data intrării în Baroul București:
01.02.2023

Limbi străine:
Engleză, Germană

Date de contact:
B-dul Mircea Vodă nr. 35, bl. M27, sc. A, et. 6,
sector 3, București,
cod poștal 030663
România

021.321.12.34
bogdan.paunescu@rvsa.ro

Bogdan acordă consultanță, asistență și reprezentare în fața instanțelor judecătorești și a altor autorități cu atribuții jurisdicționale în domenii precum: drept civil, în special în materia drepturilor reale, obligațiilor profesioniștilor, contractelor și dreptului succesoral; dreptul proprietății intelectuale; drept societar și insolvență; drept administrativ; dreptul comerțului internațional.

Bogdan este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității din București din anul 2021.

Domenii de practică:

Avocați::