Anda Antohe

Avocat Colaborator

Data intrării în Baroul București:
01.01.2010

Limbi străine:
Engleză; Franceză; Spaniolă.

Date de contact:
B-dul Mircea Vodă nr. 35, bl. M27, sc. A, et. 6,
sector 3, București,
cod poștal 030663
România

021.321.12.34
anda@antohe.ro

Anda acordă consultanță, asistență și reprezentare în fața instanţelor judecătorești și arbitrale în domenii precum achiziții publice, insolvență, drept bancar, dreptul muncii, executări silite, drept societar, dreptul obligațiilor între profesioniști și drepturi reale, în domeniul accesării fondurilor europene nerambursabile.

Anda a absolvit Facultatea de Drept în anul 2009 și cursurile programului de master „Dreptul afacerilor” în anul 2010.

Este membru al Baroului București din anul 2011.

Limbi străine: engleză, franceză și spaniolă.

Domenii de practică:

Avocați: