Alexandra Constantin

Paralegal

Limbi străine:
Engleză, Franceză

Date de contact:
B-dul Mircea Vodă nr. 35, bl. M27, sc. A, et. 6,
sector 3, București,
cod poștal 030663
România

021.321.12.34
alexandra.constantin@rvsa.ro

Alexandra este studentă în anul al III-lea în cadrul Facultății de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București și efectuează un stagiu de practică pentru durată nedeterminată în cadrul SCA Roș și Asociații.

Domenii de practică:

Avocați::