Domenii de practică

Societăți și insolvență

Activitățile de consultanță în legătură cu societățile comerciale sunt variate și privesc întreaga „viață” juridică, de la constituire și până la eventuale proceduri de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Servicii:

  • asistență juridică în vederea constituirii de societăților în una din formele reglementare de Legea nr. 31/1990 privind societățile;
  • asistare/reprezentare în vederea atragerii diferitelor forme de răspundere reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societățile;
  • asistarea acționarilor/asociaților sau a administratorilor cu ocazia adunărilor generale ale societății;
  • asistență juridică în vederea majorării sau reducerii capitalului social;
  • asistarea societăților în operațiuni de fuziune sau divizare.
  • formulare cereri de deschidere a procedurii insolvenței de către debitori sau creditori îndreptățiți, formulare cereri de înscriere a creanțelor în tabelul de creanțe;
  • asistență juridică și reprezentare a creditorilor în procedurile de insolvență prin participare la adunările creditorilor, formulare de contestații la tabelul de creanțe, contestații la măsurile administratorului judiciar, anularea actelor frauduloase încheiate de debitor, atragerea răspunderii pentru membrii organelor de conducere care au contribuit la ajungerea în insolvență a debitorului;
  • consultanță, asistență juridică și reprezentare a debitorilor în procedura mandatului ad-hoc și concordatului preventiv;

Avocați specialiști în Societăți și insolvență: