Domenii de practică

Proprietate intelectuală

În ciuda relativei sale tinereți, reglementarea proprietății intelectuale a cunoscut o spectaculoasă evoluție în ultimul secol, numărul mare de convenții internaționale semnate, de directive comunitare adoptate și de organizații înființate stând mărturie. În pofida acestei recunoașteri, în domeniul „proprietății intelectuale” se petrec astăzi cele mai multe încălcări ale drepturilor, încălcări care aduc prejudicii nu doar autorilor sau cesionarilor de drepturi, ci și industriei și comerțului în general și, indirect, economiilor statelor.

Servicii:

  • asistență juridică în vederea încheierii oricărui tip de contracte privind valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
  • asistare/reprezentare în procedura de înregistrare la OSIM, a unor mărci, desene, modele, topografii de produse semiconductoare, modele de utilitate certificate suplimentare de protecție, precum și în procedurile privind obținerea brevetelor de invenții;
  • asistare, reprezentare pentru efectuarea de înregistrări la nivelul Uniunii Europene (EUIPO) și internațional (OMPI/WIPO);
  • formulare de contestații, opoziții, observații supuse examinării OSIM sau asistență juridică și reprezentare în vederea formulării de apărări în aceste proceduri;
  • asistență juridică și reprezentare în arbitrajele organizate de ORDA pentru stabilirea metodologiilor privind plata remunerațiilor, încheiate între organismele de gestiune colectivă şi utilizatori sau alți plătitori;
  • asistență juridică și reprezentare în litigii având ca obiect acțiuni în anularea înregistrării mărcilor, indicațiilor geografice, desenelor, modelelor, modelelor de utilitate, topografiilor de produse semiconductoare, brevetelor de invenție, precum și acțiuni în contrafacere;
  • asistență juridică, reprezentare, consultanță în negocieri sau litigii având ca obiect fapte de concurență neloială;

Avocați specialiști în Proprietate intelectuală: