Domenii de practică

Fiscal și contencios fiscal

De pe poziția în care se situează, statul este un veșnic creditor al contribuabililor săi, în poziția de debitor aflându-se foarte rar. Cu caracter general, obligația de plată a unor sume de bani la buget este instituită prin lege, iar după ce a fost astfel instituită, ea se individualizează prin titluri de creanță fiscală, titlu care este, de asemenea, emis în regim de autoritate publică.

Servicii:

  • asistarea contribuabililor în orice procedură de inspecție fiscală derulată de organele fiscale;
  • asistarea contribuabilului în procedura discuției finale cu organele fiscale;
  • întocmirea contestației împotriva actelor administrativ-fiscale;
  • asistarea/reprezentarea contribuabilului în procedura susținerii orale a contestației;
  • asistarea/reprezentarea în fața instanțelor judecătorești, în procedura recursului contencios;
  • consultanță juridică cu privire la deductibilitatea T.V.A. în raport de anumite operațiuni impozabile;
  • asistență juridică și reprezentare în litigiile de contencios administrativ și fiscal.

Avocați specialiști în Fiscal și contencios fiscal: