Domenii de practică

Conflicte de muncă

Executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor de muncă poate genera conflicte de muncă. Soluționarea conflictelor de muncă poate avea loc atât de comun acord, prin mediere, cât și cu concursul instanțelor de judecată.

Servicii:

  • consultanță acordată angajatorilor pentru redactare de contracte individuale și colective de muncă (cu o atenție specială asupra clauzelor de formare profesională, de mobilitate și de confidențialitate), precum și pentru redactare de regulamente interne ale angajatorului;
  • asistență juridică și reprezentare a angajatorilor în proceduri de modificare și încetare a contractelor individuale de muncă (concediere individuală sau colectivă), precum și în litigii izvorâte din executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor de muncă;
  • asistență juridică și reprezentare acordată angajaților în litigii derivate din executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor de muncă;

Avocați specialiști în Conflicte de muncă: