Domenii de practică

Arbitraj comercial internațional

Arbitrajul comercial, ca modalitate alternativă de soluționare a litigiilor izvorâte din contracte încheiate de antreprenori, reprezintă o soluție viabilă de ajungere, într-un timp scurt, la o rezolvare a situației litigioase. Prin convenția părților, disputa poate fi soluționată prin reguli speciale și moderne, de către arbitri aleși de părți, în cadrul unui arbitraj ad-hoc sau organizat de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

Servicii:

  • analiza raporturilor juridice în vederea determinării posibilității de a se naște un litigiu arbitral, consultanță privind oportunitatea formulării unei acțiuni arbitrale;
  • asistență/reprezentare în demersurile de soluționare pe care amiabilă a diferendelor;
  • formulare acțiuni arbitrale, asistare și reprezentare în litigiile arbitrale.

Avocați specialiști în Arbitraj comercial internațional: