Domenii de practică

SCA Roș și Asociații oferă consultanță, asistență și reprezentare în arii diverse de practică, avocații noștri având o experiență vastă în litigii și arbitraj comercial.

Arbitrajul comercial, ca modalitate alternativă de soluționare a litigiilor izvorâte din contracte încheiate de antreprenori, reprezintă o soluție viabilă de ajungere, într-un timp scurt, la o rezolvare a situației litigioase. Prin convenția părților, disputa poate fi soluționată prin reguli speciale și moderne, de către arbitri aleși de părți, în cadrul unui arbitraj ad-hoc sau organizat de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.


Profesionalism, loialitate și consecvență. Fiecare problemă juridică este importantă pentru noi, indiferent dacă asistăm clienții noștri în proceduri de negociere, ori îi reprezentăm în litigii în legătură cu drepturile de proprietate și dezmembrămintele sale, ori în legătură cu obligații derivate din contracte.


În ciuda relativei sale tinereți, reglementarea proprietății intelectuale a cunoscut o spectaculoasă evoluție în ultimul secol, numărul mare de convenții internaționale semnate, de directive comunitare adoptate și de organizații înființate stând mărturie. În pofida acestei recunoașteri, în domeniul „proprietății intelectuale” se petrec astăzi cele mai multe încălcări ale drepturilor, încălcări care aduc prejudicii nu doar autorilor sau cesionarilor de drepturi, ci și industriei și comerțului în general și, indirect, economiilor statelor.


De pe poziția în care se situează, statul este un veșnic creditor al contribuabililor săi, în poziția de debitor aflându-se foarte rar. Cu caracter general, obligația de plată a unor sume de bani la buget este instituită prin lege, iar după ce a fost astfel instituită, ea se individualizează prin titluri de creanță fiscală, titlu care este, de asemenea, emis în regim de autoritate publică.


Echipa noastră este specializată în domeniul achizițiilor publice, domeniu în care oferim o largă varietate de servicii de consultanță, negociere, asistență juridică și reprezentare privind probleme litigioase derivate din executarea contractelor de achizitii publice și a contractelor de concesiune și nu numai.


Executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor de muncă poate genera conflicte de muncă. Soluționarea conflictelor de muncă poate avea loc atât de comun acord, prin mediere, cât și cu concursul instanțelor de judecată.


Activitățile de consultanță în legătură cu societățile comerciale sunt variate și privesc întreaga „viață” juridică, de la constituire și până la eventuale proceduri de prevenire a insolvenței și de insolvență.


Asistența și reprezentarea părților procesului penal în fața organelor de urmărire penală și în fața instanțelor de judecată constituie activități în care prezența avocatului este esențială pentru asigurarea dreptului la apărare.